Corrie Wolters

     
 
 

* Persoonlijk

* Uitvaartbegeleiding

* Kind en Rouw

* Bijzondere ervaringen rond sterven en dood

* Boekjes

* Kind und Trauer

* In Memory of

* Media

* Contact

Corrie Wolters       

mobiel:
06-55960794
    
   

e-mail: welkom@corriewolters.nl

 

     

Ervaringen rond sterven en dood' 

Er is veel belangstelling rond het thema ‘dood’, met name rondom de vraag of er na dit leven nog ‘iets’ is, zoals men dat uitdrukt. De laatste veertig jaren is vooral het onderwerp ‘Bijnadoodervaringen ‘bekend geworden. Het aantal verhalen daarover blijkt zó groot dat zelfs de wetenschap ze serieus neemt en er onderzoek naar doet. Een van de voorbeelden in het Nederlandse taalgebied is Pim van Lommel – gepensioneerd cardioloog in het Rijnstate in Arnhem. Hij verzamelde de verhalen over bijna doodervaringen en bestudeerde ze. En hij is zeker niet de enige. Daar waar hij lezingen geeft blijkt dat veel mensen zich herkennen in wat hij vertelt.
Er is nog een soort ervaringen, zoals die van het – op wat voor manier dan ook - terugzien van een overledene door nabestaanden. Niet weinigen vertellen ook van een intens sterke waarneming dat iemand die ernstig ziek is opgewacht wordt door een al eerder overledene. Niet zelden vertelt ook iemand die zelf niet lang meer te leven heeft ervan, ook kinderen. Maar vaak wordt een dergelijk verhaal echter te gemakkelijk afgedaan als een soort hallucinatie. Betrokkene voelt zich dan vaak niet begrepen en zwijgt er in het vervolg over. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat daar geen sprake van is. Er is meer aan de hand. Zeker als er meerderen zijn die hetzelfde ervaren, volkomen gezond zijn en geen medicijn en gebruiken.  
In dit boek geef ik verhalen weer die mij persoonlijk door betrokkenen zijn verteld – het zijn dus verhalen uit de eerste hand. Ik hoop ermee te bereiken dat mensen die iets dergelijks meemaken niet het gevoel hebben dat er met hen iets mis is, maar dat het veel meer voorkomt dan we denken. Ik zelf, op de hoogte van deze ervaringen, was echt verbaasd te merken dat de verhalen zo talrijk zijn. Om ze niet te vergeten ben ik ze op gaan schrijven.

Een van de grote wetenschappelijke vragen is die naar het bewustzijn. Steeds meer wordt aangenomen dat onze hersenen niet de zetel zijn van het bewustzijn, maar een schakel tot dat bewustzijn vormen dat zich buiten het lichaam bevindt – non-lokaal is. Het laatste woord is er niet over gezegd – het onderzoek gaat door – wereldwijd.
 
Er vloeit nóg een interessante vraag uit voort: die naar de betekenis van de verschillende godsdiensten. Want dergelijke ervaringen overkomen letterlijk iedereen – dus niet alleen hen die zich tot een kerkgenootschap rekenen.
 
Ervaringen rond sterven en dood is een uitgave in eigen beheer en te bestellen via
welkom@corriewolters.nl

ISBN:   978-90-810159-3-6

Prijs:   €  9.95  per stuk

           
 

 

 

Naar boven

Een verhaal uit:  'Ervaringen rond sterven en dood' is het volgende:

Iemand hield mijn hand vast...

Tot ze zo’n jaar of vijftien was had ze gedacht dat ze de dochter was van Simon. Maar toen vertelde hij haar dat ze eigenlijk zijn kleindochter was. Ze was boos: ‘Niet waar! Jij bent mijn vader!’ Hij vertelde haar hoe het allemaal gekomen was. Langzaamaan ging ze ‘opa’ tegen hem zeggen, maar ze bleef van hem houden zoals ze altijd gedaan had. Opa bleef als een vader voor haar.
Opa kwam uit een Duits joods gezin dat tijdens de dertiger jaren naar Nederland kwam rondtrok in een woonwagen. Naar school gaan was er voor hem dus niet bij; lezen en schrijven heeft hij nooit geleerd. Tijdens de oorlog heeft hij in drie verschillende concentratiekampen gezeten, en net zo vaak wist daaruit te ont-snappen Zijn huwelijk met een katholieke vrouw strandde uiteindelijk omdat hij homo bleek te zijn. Ondanks alles wist hij van het leven te genieten. Zijn Jodenster werd een ereteken.
Opa overleed toen hij 80 was. Zijn kleindochter was ontroostbaar. Ze vroeg of ik het joodse gebed voor hem wilde zeggen. Dat zou hij zeker heel fijn hebben gevonden.
‘Natuurlijk.’ En zij zou een witte kaars voor hem aansteken die ze na afloop mee naar huis zou nemen en die zeven dagen lang ’s avonds zou laten branden, en daarna op iedere sterfdag.
Op de dag van de uitvaart was ze er niet best aan toe. Er sprak een dof verdriet uit haar ogen en ik vroeg me af of haar benen haar wel konden dragen. Tot mijn verrassing stak ze met heel vaste hand de kaars aan. Ik sprak haar later nog even en zei haar hoe mooi ik dat vond dat het haar zo goed gelukt was. ‘Dat moest ik doen voor opaatje,’ was haar antwoord. Maar verder was ze totaal afwezig. Ze had van mijn toespraak niets gehoord, had geen idee hoeveel mensen er waren, laat staan wie.
Een aantal weken later zocht ik haar thuis op. Haar gezicht straalde rust uit, haar stem had kracht en haar hele houding was rechtop. Hoe het kwam dat ze die kaars zo goed kon aansteken? ‘Iemand hield mijn hand vast,’ vertelde ze. Van de uitvaart wist ze niets meer. Dat kwam omdat opa schuin achter de kist stond en haar gedag zwaaide.
En nu kwam hij ’s nachts wel eens bij haar op bezoek en streelde dan even haar wang. Haar kleinkind, opa was dus betovergrootvader, had opa ook gezien. Het kind, twee jaar oud, vertelde dat opa heel lief keek en dat hij een gouden ring om had. Het kind beschreef die ring – een ring die opa al heel lang niet meer had gedragen en die het kind nog nooit had gezien omdat die veilig was opgeborgen – dat wisten ze zeker.
Behalve dat kleinkind waren er nog meer die opa hadden gezien.
Ze vertelde ook dat opa weer contact had met oma van wie hij destijds was gescheiden. Ze begrepen van elkaar wel waarom dat toen beter was. Maar nu maakt het niet meer uit – niemand trouwt met niemand – het is goed zo.
Ze mist hem, dat kan niet anders – maar het gaat goed met opa en dat is belangrijk – en opa zorgt ook wel voor haar. Ze ziet door haar grote verdriet heen het leven met vertrouwen tegemoet.

 
naar boven

Voor vragen, opmerkingen en verhalen of als u een beroep op mij wilt doen,
neem gerust contact met mij op.
Corrie Wolters       mobiel: 06-55960794        e-mail:
welkom@corriewolters.nl