Corrie Wolters

     
 
 

* Persoonlijk

* Uitvaartbegeleiding

* Kind en Rouw

* Bijzondere ervaringen rond streven en dood

* Boekjes

* Kind und Trauer

* In Memory of

* Media

* Contact
 

Corrie Wolters       

mobiel:
06-55960794
    
   

e-mail: welkom@corriewolters.nl

 

 
 
 
  In de Twentsche Courant Tubantia op zondag 8 oktober 2006.

  (klik op het artikel voor het hele artikel)

 

Radio interview: De Ochtenden 9.00-10.00 uur, EO horen zien geloven.

Als u op de tekst hierboven klikt hoort u het tien-minuten durende interview, dat is uitgezonden is op 18 april 2007.
Tijdens dit interview, dat gemaakt werd op begraafplaats 't Groenedael te Almelo, kon ik vertellen over enkele uitvaarten waarbij geloof in een leven na de dood een rol speelde - zonder dat zowel de overledene als de nabestaanden naar een kerk gingen. Om bij hun manier van geloven aan te sluiten zodat zij verder kunnen is boeiend en vaak heel ontroerend tegelijk. 

 

Uit 'Trouw' van 18 januari 2008     De Verdieping: Over religieuze ervaringen

'Twintig jaar geleden, op een zaterdagmiddag zag ik plotseling mijn zusje dat op haar 39ste overleden was, opgebaard in haar kist, midden in de kamer. Langzaam richtte ze zich op. Ze zag er hartstikke gezond uit, stralend, ze gaf licht. Toen loste ze op. Ik dacht: het gaat goed met je. "

Was u niet stomverbaasd?

„Op de een of andere manier was het vertrouwd. Ik heb nooit in een religieus systeem gepast, veel meer voel ik daarachter een sfeer, waar ik vertrouwd mee ben. Het terugzien van mijn zusje paste daarin.

Op de lagere school had ik al vaak een gevoel van ruimte en licht. Maar toen ik de kapelaan vroeg waarom meisjes geen misdienaar mochten worden, keek hij alleen maar naar me met een blik van ’dat je dat niet snapt’. Ik was graag theologie gaan studeren, maar ook dat mochten meisjes niet. En ik heb nooit begrepen waarom."

Is dat nog goed gekomen?
 
„Ik ben in mijn latere leven hbo-theologie gaan doen, pastorale variant. Ik was speciaal geïnteresseerd in non-conformistische mystici en ketters. Ik heb ook geen kerkelijke erkenning gezocht, maar ben voor mezelf begonnen, als begeleider van uitvaartplechtigheden.

Ik deed altijd veel kerkelijk vrijwilligerswerk. Maar dat trok ik niet meer. Het kan niet gaan om al die regels, maar veel meer om wat er achter zou moeten zitten. Soms mogen nabestaanden niet hun favoriete muziek in de kerk draaien. Ik trek me daar niets meer van aan. Ik zou ook geen standaard kerkelijke plechtigheid kunnen houden. Het zou al snel routine worden. Ik heb maar één regel - en die luidt: 'zíj moeten afscheid nemen, en zij moeten verder. Iedere mens heeft een eigen verhaal, en daar wil ik recht aan doen.'  

Laatst vroeg de koster van mijn vroegere kerk of ik een uitvaart wilde doen. Ik kon niet op die dag, had al een andere plechtigheid.  Maar het zou ook zeker problemen geven, omdat ik me niet aan de regels wil houden. 

Wat gelooft u over de dood en waarop baseert u dat?

„Volgens een parapsychologisch instituut ervaart een kwart van de rouwenden contact met de overledene, volgens mij is het wel tweederde. Ik ben die verhalen gaan verzamelen, en ik heb het zelf ook nog een paar keer meegemaakt.

Twee jaar geleden met mijn vroegere lerares Duits, waar ik zo af ten toe nog contact mee had. Op een ochtend werd ik wakker. Of ik mijn ogen open of dicht had, weet ik niet meer. Maar ik zag haar achterin een taxi zitten en zwaaiend wegrijden. Later hoorde ik dat ze op dat moment was overleden.

Toen ik de uitvaart zou doen voor een jongen die zichzelf het leven had genomen, rook het die ochtend heel erg naar sigaretten in mijn huiskamer, terwijl daar nooit gerookt wordt. Na de uitvaart vroeg ik de achtergebleven vriend of Kees rookte. Hij antwoordde: ’als een schoorsteen’, en hij voegde eraan toe dat Kees zich ook al op meerdere manieren bij de familie had gemeld. Die hebben toen gezegd: ’Wij respecteren de beslissing die je hebt genomen, hoe jammer we het ook vinden. Maar wij kunnen je hier niet meer helpen. Zoek daar waar je nu bent naar hulp - het is er zeker.'

Ik ging veel lezen over bijna-dood-ervaringen. Het is allemaal zoveel groter dan we ons kunnen voorstellen. In ieder geval weet ik: het einde van mijn denkvermogen is niet het einde van de werkelijkheid.

Ik vond bevestiging van mijn vermoedens in de theorie over de ’non-localiteit van het bewustzijn’. De hersenen zijn zo gezien een schakel tussen bewustzijn en lichaam, een soort televisieontvanger. Zet je die uit, dan gaan de programma’s gewoon door."

Beschermt dit geloof u tegen doodsangst?

„Ik zit op het moment goed in mijn lijf. Nu voel ik geen angst. Maar ik durf niet te voorspellen wat er gaat gebeuren als de dokter zegt dat het over een paar maanden voorbij is. Helemaal als er nog een lijdensweg inbegrepen is. Soms ben best ik een beetje benieuwd, maar ik vraag me af of ik ’m niet stiekem toch zou knijpen."

 

Ter gelegenheid van de presentatie van mijn boek op 18 juni 2009 stond in Twenth Ruiten Drie het volgende interview:  Ervaringen rond sterven en dood

ALMELO - Om ze niet te vergeten en als herkenning voor nabestaanden schreef zij ze op. De Almelose Corrie Wolters verzorgt uitvaartplechtigheden en hoort in haar werk veel verhalen van nabestaanden die aangeven dat het leven groter is dan dit leven.
Ze bundelde deze  persoonlijke verhalen in haar boek Ervaringen rond sterven en dood dat op 18 juni werd gepresenteerd.
                                                 

Een voorbeeld:
Een ernstig zieke vrouw ziet een paar keer haar overleden man heen en weer voor het huis lopen. Omstanders die zien dat er iets in het licht verandert als zij bij een stervende zitten of een bepaalde glans op het gezicht zien van een stervende. Of een stervende die strak naar iets blijft kijken op het moment dat hij overlijdt. Achterblijvenden die gestorvenen terug zien. Maar dan op een fijnstoffelijke manier, minder materieel. 

Indrukwekkende verhalen van nabestaanden die Corrie persoonlijk werden verteld tijdens de bezoeken die ze bracht aan nabestaanden na een uitvaart. “Omdat het er veel werden, ben ik ze gaan opschrijven. Ook om ze niet te vergeten.” De verhalen staan eigenlijk symbool voor meer van dezelfde verhalen die ze vaker hoorde en ook overal op de wereld voorkomen.

“Het maakt deze mensen niet uit of het wel of niet wetenschappelijk te verklaren is. Het ‘overkomt’ hen en op momenten dat ze er niet op verdacht zijn.” Bijna Dood Ervaringen zijn een interessante materie voor wetenschappers. “Meerdere wetenschappers zeggen na onderzoek te hebben gedaan naar Bijna Dood Ervaringen dat de hersenen een schakel zouden zijn tussen jou als mens en je bewustzijn, dus dat daarnaast een buitenlichamelijk bewustzijn kan zijn. Mensen die beseffen dat er meer is dan dit leven, zijn vaak ook niet bang voor de dood. En het kan een andere kijk op het leven geven.”

De ervaringen in haar bundel zijn niet alleen van mensen die een bepaald geloof aanhangen of daarmee zijn opgevoed. "Ik vind het juist zo mooi dat dergelijke ervaringen niet afhankelijk zijn van status en/of een godsdienst. Iedereen kan iets dergelijks meemaken. Het past ook wel bij mij. Ik pas ook niet in een hokje."

Ze omschrijft religieus dan ook als het besef dat het leven groter is dan dit leven. Haar hele leven is ze al bezig met diepzinnige vragen. “Vroeger als kind had ik al deze belangstelling. Maar meisjes mochten vroeger geen theologie studeren.” Nu is ze met haar werk concreet met deze belangrijke levensvragen bezig. "Het verdriet van nabestaanden neem ik niet mee, maar wel alles wat zij rond dit sterven en wat eraan voorafging hebben beleefd en de manier waarop zij tegen het leven aankijken. Daar geef ik tijdens de uitvaart vorm aan, zodat zij er zich in herkennen en ermee verder kunnen. En hen die ervaringen hebben beleefd die aangeven dat 'dood' niet zomaar 'dood' is zou ik willen zeggen:
'neem jezelf serieus, ook al heb je verder geen antwoorden'."

 

Fotobijschrift:

Corrie Wolters: "Zij die ervaringen hebben beleefd die aangeven dat 'dood' niet zomaar 'dood' is zou ik willen zeggen: 'neem jezelf serieus, ook al heb je verder geen antwoorden'." Foto: Harry Broeze

 

Uit:  Vrij Nederland april 2003:   Een van de vele ontroerende uitvaarten die ik mocht doen was die van Marleen.

'Het was een van de warmste dagen van de vorige zomer dat in Epe de twaalfjarige Marleen werd begraven. Over de begraafplaats schalden de  stemmen van Bert en Ernie. De stoet liep achter een witte kist waarop een vlinder was geschilderd door Lisette, Marleens zus. Iedereen was gekleed  in vrolijke kleuren en droeg een witte of een roze heliumballon. Aan het  graf sprak uitvaartpastor Corrie Wolters, waarna de ballonnen werden  losgelaten. Moeder Hetty liet zelf de kist zakken, en samen met haar man  Peter en Lisette liep ze niet als eerste weg, maar bleef als laatste over, om haar dochter te begeleiden naar ‘het land achter de sterren’, zoals het tijdens de dienst was verwoord.
Marleen leed sinds haar vijfde aan een zeldzame stofwisselingsziekte waardoor langzaam al haar functies terugvielen. Dus hadden ze lang de tijd gehad om na te denken hoe het zou moeten gaan wanneer ze zou overlijden. Niet via de gebaande paden, dat was duidelijk. Zo’n anonieme aula leek hen een verschrikking. Die sombere sfeer, het idee dat iedereen daar ligt. En ook de kerk was geen optie. Voor Peter is er niks na de dood, gaat ‘gewoon  het licht uit’. Hetty twijfelt, zoekt. Ze heeft ‘boeddhistische neigingen’, gelooft wel en niet in reïncarnatie. 'Er moet meer zijn dan alleen dit  alledaagse bestaan,' zoals dat dan heet. Maar in de Bijbel vindt ze geen  troost of inspiratie.
Via via kwamen ze in contact met Corrie Wolters. Zij begeleidt jaarlijks vele uitvaarten, geheel los van de  kerk. Vooraf heeft ze intensief contact met de nabestaanden. Aan de hand  van die gesprekken stelt ze haar toespraken samen en spreekt af hoe de  dienst verloopt. ‘Daar is een groeiende behoefte aan,’ zegt Wolters. Dat merkt ze zelf, en dat krijgt ze ook te horen van grote  uitvaartmaatschappijen die haar zeggen dat haar benadering de toekomst  heeft. 'Steeds meer mensen zijn gevoelig voor het grensoverstijgende maar hebben geen behoefte aan de traditionele leer van een kerk. Daar prikken de mensen doorheen. Mensen willen  iets dat persoonlijker is, waar ruimte in zit. En dan kom je uit bij dingen als ‘het land achter de sterren’.
Volgens Wolters heeft negentig procent van alle uitvaarten die zij begeleidt een religieuze dimensie. Zo ook die van Marleen. 'Afscheid nemen en zorgen  dat het leven door kan gaan - hoe dan ook, dat is de kern. Als je dat doet door middel van persoonlijke herinneringen die je in een ritueel vervat, zie ik dat  als een religieuze handeling, maar wel één die uitstijgt boven alle instituties.'
Voor Hetty en Peter is het niet belangrijk of je het nou religieus noemt of niet. Peter: ‘Marleen heeft nooit kunnen beslissen of ze gelovig was. Dus wilden we iets doen wat toegesneden was op haar wereld. En dat was een  droomwereld. De laatste jaren kon ze niet meer praten, niet meer zien, en  gingen haar verstandelijke vermogens achteruit. Maar als we video's opzetten van Sesamstraat, Jip en Janneke, Disneyfilms, dan genoot ze van  de geluiden. Dat herinnerde ze zich. Het was, ondanks alles, een blij  kind.’Het afscheid van Marleen moest zich afspelen in sprookjesland. En, heel belangrijk, ze wilden alles in eigen hand houden. Hetty: ‘De bedoeling was  te zorgen dat alle gedachten volledig bij haar waren. Niet zozeer bij ons. Al doe je het uiteindelijk ook voor jezelf vanuit het idee: wij moeten straks verder, laten we nu niks overslaan.’
In de loop der tijd kwamen ze erachter dat er heel veel mogelijk was  buiten het geijkte. En dat was een grote opluchting. Na haar overlijden werd Marleen door Hetty, Lisette en een goede vriendin zelf gewassen en aangekleed. Daarna werd ze thuis opgebaard. Peter haalde een  koelinstallatie in huis. Hetty: ‘Ze lag gewoon op haar eigen bed, zoals ze altijd had gelegen: op haar rechterzij. De traditie is: op de rug liggen. Maar zo was Marleen niet.’ In de dagen erna kon iedereen langskomen en even bij haar zitten. Ze deden hun uiterste best de sombere sfeer buiten de deur te houden, en dat lukte aardig.

De dienst vond plaats in hun eigen tuin. Ze huurden een partytent. Vreemd woord in dit verband, maar zo heet het nou eenmaal. Met hulp van twee vrienden legde de familie Marleen zelf in haar kist, met haar knuffels en  een paar tekeningen. Ze droegen haar zelf naar buiten. Daar sprak Corrie Wolters, en ze vroeg de familie om zes kaarsen aan te steken, die elk stonden voor een aspect van Marleens karakter. De dienst werd omlijst met liedjes en teksten uit Marleens favoriete video's, die in de loop der tijd een bijzondere betekenis hadden gekregen. Een daarvan was ‘Eens komt mijn  prins voorbij’, uit Sneeuwwitje. Hetty: ‘Als Marleen daar naar luisterde, zei ik vaak tegen haar: ga maar mee met de prins. Je hoeft niet te blijven voor ons.'Na afloop reed Peter zijn dochter in zijn eigen auto naar de begraafplaats. In de Fiat die ze vanwege Marleens ziekte hadden laten  aanpassen, volgden Hetty en Lisette met alle bloemen. Er was in de stoet geen zwarte auto te bekennen. Langzaam rijpte het gevoel dat het zo genoeg  was geweest. Ze hadden alles gedaan wat ze konden. Op één ding na: Peter ging Marleen nog zelf uitschrijven bij de burgerlijke stand, iets dat normaal gesproken door de uitvaartmaatschappij wordt gedaan. Peter: ‘Je geeft je kind daar ook zelf aan, na de geboorte. Dan wil ik niet dat nu iemand anders het doet.’
Acht maanden later staan er nog altijd twee ferme torens met vrolijke video's in de huiskamer. Ter herinnering, niet omdat ze die niet durven weg  te halen. Want het verdriet is groot, maar ze kunnen ermee omgaan, erover  praten. En de manier waarop ze afscheid hebben genomen speelde daarin een grote rol. ‘Er is nu rust,’ zegt Hetty, zelfs al weet ze nog altijd niet of
ze nou werkelijk gelooft in dat land achter de sterren. ‘Ik hoop het,’ zegt ze. ‘Ik hoopte het altijd al, maar nou hoop ik het voor Marleen.’

Uit:  Vrij Nederland april 2003

 

De Twentsche Courant Tubantia 10/12/2011

Klik op het artikel om het goed te kunnen lezen.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
naar boven

Voor vragen, opmerkingen en verhalen of als u een beroep op mij wilt doen, neem gerust contact met mij op.
Corrie Wolters       mobiel: 06-55960794        e-mail:
welkom@corriewolters.nl