Corrie Wolters

     
 
 

* Persoonlijk

* Uitvaartbegeleiding

* Kind en Rouw

* Bijzondere ervaringen rond sterven en dood

* Boekjes

* Kind und Trauer

* In Memory of

* Media

* Contact
 

Corrie Wolters       

mobiel:
06-55960794
    
   

e-mail: welkom@corriewolters.nl

 

 

 

 

Sterven is ingrijpend

 

Als er iemand in je nabije omgeving overlijdt raakt je dat. Het feit dat adem stokt, dat leven ophoudt blijft een vreemde indrukwekkende gebeurtenis, vooral als je er bij bent geweest. Wanneer de overledene oud was, lang ziek en het leven niet meer zag zitten wordt de dood nogal eens ervaren als een opluchting. 'Het is goed zo,' is dan vaak de reactie. Ingrijpender is het wanneer het gaat het om iemand die in de kracht van zijn of haar leven plotseling overlijdt. En het klopt helemaal niet wanneer een kindje sterft, of wanneer iemand het leven op geen enkele manier meer aankan en er zelf een einde aan maakt.
De confrontatie met je eigen leven wordt dan heel groot. Hoe moet je verder? Kun je wel verder? Waar gaat het in het leven ten diepste om?  Wat is de zin van leven als er toch een einde aan komt?

 


 

 

 

 

 

 

 

 


De uitvaart


Naast alles wat er na een overlijden geregeld moet worden is het ook belangrijk na te denken over de uitvaartplechtigheid zelf. Immers, afscheid nemen doe je maar n keer, en behalve afscheid nemen is het ook de eerste stap in het leven wat dn komt. Je moet ermee verder kunnen.
Daarbij hoort een verhaal uit zijn of haar leven: wat was belangrijk, waar ging hij voor, wat raakte? Is er iets wat je nooit zult vergeten? Maar behalve daarover te vertellen is er misschien iets dat je wilt doen: een kaars aansteken - een foto bij de kist neerzetten of een voorwerp dat hem of haar typeerde. Voor kinderen is het heel stimulerend en eigenlijk ook vanzelfsprekend zijn dat ze een tekening op de kist leggen. Regelmatig komt hert voor dat mensen zeggen: 'Ik zou het allemaal wel willen, maar ik krijg het niet voor elkaar.' Ken je zelf niemand die daarbij zou willen of vanwege het emotionele karakter zou kunnen helpen dan heeft meestal de uitvaartverzorger ook wel een aantal contacten. Probeer een 'uitvaart in stilte' te voorkomen - menigeen blijkt daar achteraf spijt van te hebben. 'We hebben de uitvaart voor ... in stilte gedaan, maar dat zal me niet nog eens overkomen,' of: 'we dachten toen dat het zo moest, maar ik heb er geen goed gevoel aan overgehouden.' Iemand zei heel duidelijk: 'Je brengt iemand die een heel eigen leven geleefd heeft niet zomaar weg.'

 
Afscheid
en levensbeschouwing


Heb je contact met een kerk en voel je je daar vertrouwd bij dan is er er al een belangrijke vraag beantwoord. Het komt ook steeds meer voor dat iemand zegt wel degelijk gelovig te zijn, maar niet (meer) naar een kerk gaat. Ik merk dat er in zo'n situatie wel degelijk de behoefte bestaat aan deze persoonlijke manier van geloven vorm te geven. Het maakt immers deel uit van de manier waarop je in het leven staat en waarmee je verder gaat.
Krijgt u met zo'n situatie te maken dan kunt u een beroep op mij doen. Vanuit het eigen verhaal lukt het zeker daar zinvol mee om te gaan.

Afscheid nemen kan al vr het sterven beginnen

Wanneer iemand ernstig ziek is begint het afscheid nemen al langere tijd voor het overlijden. Dan heeft men de kans belangrijke dingen over en weer door te praten en te doordenken. Gemakkelijk is het niet, maar zij die het gedaan hebben zeggen achteraf dat ze die tijd niet hadden willen missen.
En vraag is er in zo'n situatie wel: heeft degene die gaat sterven zelf ook behoefte aan een gesprek met iemand van buitenaf? Niet omdat het gaat om geheimen, maar om misschien een aantal dingen te overdenken. Zelf ben ik in zo'n situatie bij meerdere mensen betrokken geweest. De redenen komen soms vanuit een verschillende hoek: enerzijds wilde een familie niet geconfronteerd worden met iemand van buitenaf pas als het zover was omdat ze bang waren dat dat teveel stress zou oproepen, anderzijds was er ook iemand die heel laconiek zei: 'dat is nou allemaal wel mooi dat jullie straks allerlei verhalen over mij gaan vertellen, maar daar wil ik wel mijn eigen eigen inbreng bij hebben.' In alle gevallen werd de uitvaart er ng persoonlijker van.

 

 

Krijgt u met (een van) deze situaties te maken dan kunt u gerust een beroep op mij doen.  
De kosten voor een uitvaart zijn  330,- 
Dat is inclusief een voorbespreking en een bezoek achteraf en bij een 'normale' reisafstand. 

 

naar boven

Voor vragen, opmerkingen en verhalen of als u een beroep op mij wilt doen,
neem gerust contact met mij op.
Corrie Wolters       mobiel: 06-55960794        e-mail:
welkom@corriewolters.nl