Corrie Wolters

    Nieuw: volg mij op mijn blog www.cvmwolters.wordpress.com
 
* BLOG

* Persoonlijk

* Uitvaartbegeleiding

* Kind en Rouw

* Bijzondere ervaringen rond sterven en dood

* Boekjes

* Kind und Trauer

* In Memory of

* Media

* Contact

Corrie Wolters       

mobiel:
06-55960794
    
   

e-mail: welkom@corriewolters.nl

                     Ik ben Corrie Wolters en woon in Almelo.

Na een pabo-opleiding heb ik een aantal jaren in het basisonderwijs gewerkt. Muziek had altijd al mijn voorliefde en na een deeltijdopleiding conservatorium stapte ik in het vak 'consulent muzikale vorming'. Concreet omvatte dat: praktijkbegeleiding en bijscholing van leraren basisonderwijs voor muziek. Er kwam echter voor alle consulenten in Overijssel een einde aan toen de provincie meende dat geld anders te moeten gaan besteden.

Zover als ik me kan herinneren hebben belangrijke levensvragen mijn aandacht gehad. Ik had vroeger theologie willen studeren, maar dat was voor meisjes niet weggelegd. Waarom heb ik nooit begrepen. Het ontslag aan de muziekschool betekende een de kans die studie alsnog aan te pakken. Belangrijk vond - en vind ik nog - meer en meer te ontdekken waarom godsdienst beleefd wordt zoals het beleefd wordt - waarom het de huidige vorm heeft - wat erachter zit en waarom. Een kerkelijke functie ambieer ik niet, ik pas niet in de structuren en wil dat ook niet. 

Maar ook los van deze studie had en heeft de vraag naar de zin van het bestaan, samen met alles waarmee we geconfronteerd worden mijn grote belangstelling. Als onderdeel daarvan zijn het de verhalen rond ziekte en dood, rond leven nu en aan de overkant van de horizon. Vanuit een kerkelijk-gelovige visie kan men zoeken naar een mogelijk antwoord - het hoeft zeker niet. Het is heel boeiend om te zien hoe mensen er op hun heel persoonlijke manier mee bezig zijn en er op een eigen manier vorm en  inhoud aan geven. Wat is de zin van leven en dood voor jou?

In de loop van de tijd heeft dat er toe geleid dat ik met grote regelmaat uitvaartplechtigheden verzorg. Religie, godsdienst kan daarbij een rol spelen, maar het hoeft niet. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de levensvisie van de overledene en de nabestaanden. Juist daarom is de aansluiting bij de eigen persoonlijkheid van de concrete mens wezenlijk. Tenslotte moet híj met het verlies verder.

 

 

Voor vragen, opmerkingen en verhalen of als u een beroep op mij wilt doen,
neem gerust contact met mij op, of kijk op mijn blog: cvmwolters.wordpress.com
Corrie Wolters       mobiel: 06-55960794        e-mail:
welkom@corriewolters.nl